Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid không?

Hiện nay, Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam trong việc đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài cũng như cho người nước ngoài đăng ký nhãn hiệu vào Việt Nam. Việt Nam đã gia nhập Thỏa ước Madrid liên quan đến đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Thỏa ước nằm trong hệ thống Madrid, hệ thống quốc tế này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá nhiều tại các nước trên thế giới. Để đáp ứng được nhu cầu đăng ký quốc tế các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài nước, chúng tôi, công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAI-IP) sẵn sàng tư vấn và hõ trợ quý khách hàng có nhu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thỏa ước quốc tế sang các nước trên thế giới. Qúy khách hàng tự đăng ký quốc tế nhãn hiệu, HAIHAN-IP sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến việc đăng ký để khách hàng nắm rõ hơn.

Đơn đăng ký quốc tế được nộp tại văn phòng quốc tế của WIPO ở Thụy Sĩ thông qua cơ quan đăng ký quốc gia. Ở Việt Nam đơn đăng ký sẽ được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Quý khách hàng đăng ký theo thỏa ước Madrid gồm những tài liệu sau:

   + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

   + Mẫu nhãn giống với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký ở nước sở tại, kích thước của mẫu nhãn phải nằm trong khoảng 80x80mm.

   + Bản sao có công chứng giấy đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại

   + Danh mục hàng hóa, dịch vụ theo đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại.

* Lưu ý: Số lượng mẫu nhãn hiệu phụ thuộc vào từng quốc gia, mỗi quốc gia có những luật sở hữu trí tuệ được quy định khách nhau.

Những quy định liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.

   + Để được đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, nhãn hiệu nhất thiết phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại trước khi làm thủ tục đăng ký theo văn kiện Thỏa ước Madrid.

    Ví dụ:  Chủ sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam muốn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, thì điều kiện bắt buộc nhãn hiệu đó phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Sau khi được cấp thì chủ sở hữu nhãn hiệu đó mới được tiến hành thủ tục nộp đơn theo Thỏa ước Madrid

   + Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng tiếng Pháp và phải kèm theo mẫu nhãn hiệu. Trong đơn cần chỉ rõ các nước thành viên Thoả ước Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.

   + Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi nước thành viên. Việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên.

   + Thông thường, trong vòng 12 tháng (Theo Thỏa ước) kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời hạnqui định trên).

   + Thời hạn bảo hộ đơn đăng ký quốc tế  nhãn hiệu là 20 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

+ Qúy khách hàng nộp phí theo quy định khi nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

* Nếu khách hàng ủy quyền cho HAIHAN-IP là đại diện sở hữu trí tuệ, công việc của HAIHAN-IP bao gồm:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
   + Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;
   + Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn;
   + Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty;
   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);
   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);
   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;
   + Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận).

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke