Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định Madrid không?

Việt Nam gia nhập Nghị định thư Madrid vào năm 2006 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá nhiều tại các nước trên thế giới. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đều chú trọng việc đăng ký nhãn hiệu sang các nước khác, điều này thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế một cách nhanh chóng. Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chiếm lĩnh thị trường quốc tế sẽ tạo cho các tổ chức, cá nhân thu được nhiều nguồn lợi từ nhãn hiệu đó. Chính vì thế đăng ký nhãn hiệu quốc tế đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm và chú trọng hơn. Để đáp ứng thị yếu khách hàng, công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu nếu quý khách hàng có nhu cầu đăng ký. HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng những thông tin liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid.

Đơn đăng ký quốc tế được nộp tại văn phòng quốc tế của WIPO ở Thụy Sĩ thông qua cơ quan đăng ký quốc gia. Ở Việt Nam đơn đăng ký sẽ được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Khi đăng ký quốc tế nhãn hiệu khách hàng cần phải có những tài liệu sau:

+ Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

+ Tờ khai.

+ Mẫu nhãn hiệu.

+ Các tài liệu liên quan.

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại.

+ Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

* Lưu ý: Số lượng mẫu nhãn hiệu phụ thuộc vào từng quốc gia, mỗi quốc gia có những luật sở hữu trí tuệ được quy định khách nhau.

Tờ khai được làm theo mẫu 06-ĐKQT quy định tại phụ lục C theo thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

+ Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại, người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư, mà không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại.

  Ví dụ: Chủ sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam muốn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid thì chỉ cần nhãn hiệu đó đã được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mà chưa cần cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu có thể tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid.
+ Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại các nước được chỉ định để chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế theo Nghị định thư bị mất hiệu lực do đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng ở sở tại bị mất hiệu lực và trong trường hợp đó các đơn xin chuyển đổi đăng ký nhãn hiệu vào từng quốc gia được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký quốc tế; 
+ Người nộp đơn có thể chọn sử dụng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong đơn đăng ký Quốc tế theo Nghị định thư.

+ Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lựa chọn trong một đơn đăng ký Quốc tế có thể chỉ định (yêu cầu bảo hộ tại) các quốc gia là thành viên Thỏa ước và/hoặc Nghị định thư, miễn là đáp ứng các điều kiện tương ứng và đơn phải theo mẫu qui định. 

+ Thông thường, trong vòng 18 tháng theo Nghị định thư kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời han qui định trên). 

+ Quý khách hàng nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải nộp phí theo quy định.

Nếu khách hàng ủy quyền cho HAIHAN-IP là đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid, công việc của HAIHAN-IP bao gồm:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
   + Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;
   + Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn;
   + Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty;
   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);
   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);
   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;
   + Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận).

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke