Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu chứng nhận không?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu chứng nhận thông qua công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP sẽ tư vẫn và hỗ trợ khách hàng về đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.

Khi đăng ký nhãn hiệu chứng nhận khách hàng cung cấp cho HAIHAN-IP một số tài liệu cần thiết sau:

  + Mẫu nhãn hiệu.

  + Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

  + Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

HAIHAN-IP lưu ý khách hàng về mẫu nhãn hiệu và hàng hóa dịch vụ khi khách hàng cung cấp:

   + Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có, nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm, nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

  + Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

Trong quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quý khách hàng lưu ý cần phải có đầy đủ những thông tin sau:

  + Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu chứng nhận.

  + Điều kiện để sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

  + Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu.

  + Phương pháp các đặc tính hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc nhãn hiệu chứng nhận.

  + Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho người chứng nhận, bảo hộ nhãn hiệu.

Các bài viết liên quan:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) áp dụng quyền ưu tiên trong điều kiện nào?

Người nộp đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trong điều kiện nào?

Một số thiếu sót trong đăng ký nhãn hiệu tập thể người nộp đơn thường gặp?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.