Cơ quan xử lý như thế nào khi tiếp nhận đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu?

Đơn đăng ký quốc tế được nộp tại văn phòng quốc tế của WIPO ở Thụy Sĩ thông qua cơ quan đăng ký quốc gia. Ở Việt Nam đơn đăng ký sẽ được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xử lý.

Cục sẽ tiến hành xử lý đơn quốc tế như sau:

   + Sau khi tiếp nhận đơn cục sở hữu sẽ xác nhận ngày nộp đơn ở việt nam của đơn quốc tế. Sau đó tiến hành kiểm tra và xác nhận các thông tin nêu trong đơn là đúng với các thông tin trong đăng bạ quốc gia sau đó đơn quốc tế sẽ được cục sở hữu gửi cho văn phòng quốc tế trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được đơn.

Sau khi văn phòng quốc tế nhận được đơn sẽ tiến hành xử lý như sau:

   + Trong thời hạn từ 3 đến 5 tháng kể từ ngày văn phòng quốc tế tiếp nhận được đơn, đơn quốc tế được kiểm tra xem có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức hay không, các sản phẩm có được phân loại đúng hay không. Văn phòng quốc tế không xét nghiệm nhãn hiệu trong đơn có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ hay không hoặc nhãn hiệu có bị trùng lập hay tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu quốc tế khác hay không. Việc xét nghiệm này thuộc nhiệm vụ của các cơ quan đăng ký quốc gia của nước được chỉ định.

   + Nếu đơn không có gì sai sót và đáp ứng mọi yêu cầu, văn phòng quốc tế sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc tế, đăng ký nhãn hiệu vào đăng bạ quốc tế, công bố đăng ký nhãn hiệu quốc tế trên công báo quốc tế về nhãn hiệu hàng hóa. Đồng thời gửi hồ sơ đến các nước được chỉ định trong đơn để đơn được xét nghiệm theo luật nhãn hiệu của từng nước.

Các bài viết liên quan:

Những thông tin cần thiết khi khai trong đơn quốc tế là gì?

Nước được chỉ định đơn sẽ tiến hành xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đó như thế nào?

Đơn đăng ký quốc tế lấy ngày nào là ngày của đơn?

Các nước thành viên của Nghị định gồm những quốc gia nào?

Các nước thành viên của thỏa ước Madrid gồm những quốc gia nào?

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke