Mua bán nhãn hiệu

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu.

Thong ke