Chủ sở hữu sáng chế nộp đơn duy trì hiệu lực sáng chế như thế nào?

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu sáng chế có thể nộp đơn yêu cầu duy trì hiệu lực sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ.

Đơn yêu cầu duy trì gồm:

  + Tờ khai yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ;

  + Giấy uỷ quyền theo mẫu của HAIHAN-IP;

  + Chứng từ nộp lệ phí duy trì, công bố quyết định duy trì và đăng bạ quyết định duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định.

Lưu ý: Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

Các bài viết liên quan:

Người nộp đơn có thể tiến hành khiếu nại sáng chế không?

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển quyền sử dụng sáng chế được không?

Chủ sở hữu sáng chế có thế tiến hành việc chuyển giao quyền sở hữu sáng chế không?

Người nộp đơn có thể yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế không?

Người nộp đơn có thể yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ không?

Người nộp đơn có thể yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế không?

Đơn quốc tế trong giai đoạn quốc gia được xử lý như thế nào?

______________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

 

Thong ke