Chủ sở hữu sáng chế có thể yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế không?

 

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế, vì một lý do nào đó mà chủ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế muốn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế hoặc phó bản giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế. Chủ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký sáng chế hoặc gián tiếp tại văn phòng đại diện của Văn phòng đăng ký sáng chế ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng yêu cầu Văn phòng đăng ký sáng chế cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế hoặc phó bản giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế.

Chủ sở hữu sáng chế có thể yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế trong những trường hợp sau:

   + Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế hoặc phó bản giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế bị mất.

   + Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế/phó bản giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế bị mờ, hỏng, rách đến mức không sử dụng được.

Hồ sơ yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế gồm những tài liệu sau:

  + Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế.

  + Bản gốc của giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế bị hỏng.

  + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

  + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Xử lý đơn yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế.

  - Trong trường hợp yêu cầu cấp lại/cấp phó bản giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế đáp ứng đúng theo quy định. Văn phòng đăng ký sáng chế sẽ ra quyết định cấp lại phó bản/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế và ghi nhận vào sổ đăng bạ của giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế tương ứng trong sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

  - Trường hợp yêu cầu cấp phó bản/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế không đáp ứng theo quy định. Văn phòng đăng ký sáng chế tiến hành ra thông báo từ chối cấp lại/ cấp phó bản giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế và có nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn.

_______________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke