Chủ sở hữu sáng chế có thế tiến hành việc chuyển giao quyền sở hữu sáng chế không?

Chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế là việc chủ sở hữu quyền sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển giao quyền đối với sáng chế phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (gọi là hợp đồng chuyển nhượng sáng chế). Chủ sở hữu tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế là một quyết định sáng suốt và đứng đắn, việc này mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Hồ sơ chuyển nhượng cần những tài liệu sau:

  - Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

  - Hợp đồng chuyển nhượng;

  - Bản gốc văn bằng bảo hộ.

  - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung.

  - Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

  - Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Xử lý đơn chuyển nhượng

* Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp không có các thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc sau đây:

  + Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp/chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

  + Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp Ghi nhận vào văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới; trong trường hợp chuyển nhượng danh mục hàng hoá, dịch vụ mang sáng chế được bảo hộ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế mới cho bên nhận và xác định giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ trong văn bằng bảo hộ gốc đối với phần chuyển nhượng đó.

  + Ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

  + Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

* Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau đây:

  + Ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng;

  + Ra thông báo từ chối đăng ký hợp đồng nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định.

Các bài viết liên quan:

Người nộp đơn có thể yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế không?

Người nộp đơn có thể yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ không?

Người nộp đơn có thể yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế không?

Đơn quốc tế trong giai đoạn quốc gia được xử lý như thế nào?

Người nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo hiệp ước sáng chế cần nắm rõ những thông tin gì?

Nộp đơn đăng ký sáng chế theo công ước Pari cần có những thông tin gì?

______________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

 

Thong ke