Chủ sở hữu sáng chế có thể phản đối đơn đăng ký sáng chế không?

   Phản đối đơn đăng ký sáng chế là việc một bên thứ ba có ý kiến với cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế. Nhằm ngăn chặn được hành vi sử dụng và đăng ký sáng chế không đúng quy định của pháp luật, việc phản đối sáng chế là việc vô cùng cần thiết và quan trọngChủ sở hữu sáng chế có thể tiến hành thủ tục phản đối đơn sáng chế.

Bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối đơn khi thấy sáng chế được đăng ký có dấu hiệu gây nhầm lẫn hoặc gây trùng. Trong trường hợp đơn đăng ký đó có nhiều đơn phản đối thì sẽ không cần phải phản đối đơn nữa.

Phản đối đơn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, trong trường hợp phát hiện đơn sáng chế đăng ký gây trùng hoặc tương tự của chủ sở hữu sáng chế nên tiến hành thủ tục phản đối đơn để tránh trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của sáng chế đã được bảo hộ bị xâm phạm.

Hồ sơ phản đối sáng chế gồm những tài liệu sau:

    + Tờ khai phản đối

    + Văn bản giải trình phản đối hoặc chứng cứ chứng minh lý lẽ phản đối

    + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

    + Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến khiếu nại theo quy định.

Theo quy định của pháp luật, kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ là khoảng thời gian có quyền phản đối đơn.

Điều kiện để thực hiện phản đối sáng chế:

Đơn phản đối sáng chế phải đáp ứng các điều kiện sau:

    + Khi phản đối đơn chủ thể sẽ phải chứng minh được rằng đối tượng trong đơn đăng ký không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ tại Việt Nam và bạn phải kèm theo các tài liệu chứng cứ chứng minh việc này.

    + Chứng cứ là tài liệu nước ngoài phải dịch ra tiếng việt khi cơ quan thẩm quyền yêu cầu.

    + Bằng chứng là tài liệu do cá nhân, tổ chức không có con dấu hợp pháp hoặc của cá nhân, tổ chức nước ngoài đứng tên thì phải được cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận chữ ký.

    + Bằng chứng là các vật mang tin thì tùy từng trường hợp chỉ rõ xuất sứ, thời gian phát hành, công bố của các tài liệu nêu trên hoặc chỉ rõ xuất sứ, thời gian công bố của các thông tin được thể hiện trong các vật mang tin đó.

    + Vật chứng phải kèm tài liệu mô tả rõ các đặc điểm có liên quan trực tiếp tới nội dung phản đối.

_________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke