Chủ sở hữu sáng chế có thể chuyển quyền sử dụng sáng chế được không?

  Chuyển quyền sử dụng sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng sáng chế phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và là quyết định sáng suốt và đứng đắn của chủ sở hữu sáng chế.

Hồ sơ chuyển quyền sử dụng cần những tài liệu sau:

   - Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế

   - Hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế.

   - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, nếu quyền sở hữu nhãn hiệu tương ứng thuộc sở hữu chung;

   - Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

   - Chứng từ nộp lệ phí.

Thủ tục xử lý hồ sơ đăng ký

* Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng công nghiệp không có các thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc sau đây:

- Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

+ Đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ; đóng dấu đăng ký vào 02 bản hợp đồng và trao người nộp hồ sơ 01 bản, lưu 01 bản;

+ Ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

+ Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

* Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyềnsử dụng công nghiệp có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau đây:

+ Ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng;

+ Ra thông báo từ chối đăng ký hợp đồng nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định.

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan cần những nội dung gì?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ xác lập sở hữu thương hiệu ở Hàn Quốc không?

Tại sao nên xác lập sở hữu trí tuệ thương hiệu ở Hàn Quốc?

Hướng dẫn thủ tục xác lập sở hữu trí tuệ thương hiệu ở Hàn Quốc

Tại sao nên tiến hành tra cứu thương hiệu ở Hàn Quốc?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke