Chủ sở hữu nhãn hiệu được sử dụng nhãn hiệu khi nào?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi có một nhãn hiệu doanh nghiệp, cá nhân có quyền sử dụng mà không phải bắt buộc tiến hành thủ tục đăng ký.

Tuy nhiên, để đảm bảo sử dụng nhãn hiệu hợp pháp, không vi phạm quyền sở hữu của người khác, không bị đối thủ cạnh tranh lấy nhãn hiệu của mình đi đăng ký, doanh nghiệp, cá nhân khi có nhãn hiệu mới, cần liên hệ với luật sư, với đại diện sở hữu trí tuệ để được tư vấn, tra cứu và đăng ký nhãn hiệu.

Khi kết quả tra cứu khẳng định nhãn hiệu có khả năng đăng ký, doanh nghiệp, cá nhân phải tiến hành nộp đơn ngay để giữ ngày ưu tiên sớm nhất. Sau khi nộp đơn, trong quá trình thẩm định đơn, doanh nghiệp có toàn quyền sử dụng nhãn hiệu của mình trong quá trình kinh doanh.

Khi nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Nếu không sử dụng bất kỳ bên thứ 3 nào cũng có thể yêu cầu hủy bỏ hiệu lực với lý do nhãn hiệu không được sử dụng trong 5 năm liên tục mà không có lý do chính đáng.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke