Chủ sở hữu nhãn hiệu cần những tài liệu gì để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ?

Trong một văn bản có thể yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện người yêu cầu phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

Chủ sở hữu nhãn hiệu tiến hành thủ tục chấm dứt, hiệu lực văn bằng bảo hộ nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ. Dưới đây là những tài liệu cần thiết để chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tiến hành nộp đơn:

    - Tờ khai yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;

      - Chứng cứ nếu yêu cầu chấm dứt do bên thứ 3 thực hiện chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;

      - Giấy ủy quyền (nếu thông qua đại diện);

      - Bản giải trình lý do yêu cầu;

      - Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Tờ khai yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C của Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN.

Các bài viết liên quan:

Dấu hiệu không được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc như thế nào?

Khi đăng ký nhãn hiệu tại Pháp được thực hiện các bước đi như thế nào?

Đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh có lợi ích gì?

Đăng ký nhãn hiệu tại Lào thông qua đại diện thì giấy ủy quyền cần những thông tin gì?

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào cần những tài liệu nào?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke