Chỉ tiêu kiểm định tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm rượu, bia

Sau rượu đến bia, cũng rất đa dạng. Bia cũng được sản xuất tự do trong nhân dân gọi là bia hơi, bia vại… và bia được xản xuất công nghiệp ở trong nước, rồi đến bia nhập ngoại đủ loại…Phải nói rằng rượu, bia đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mọi người dân Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều cơ sở sản xuất đến rượu bia chưa tiến hành việc kiểm định tiêu chuẩn chất lượng về rượu bia để đảm bảo rằng rượu bia của doanh nghiệp đó không vượt quá chỉ tiêu cho phép theo quy định Nhà nước ban hành.

Bảng chỉ tiêu dưới đây sẽ giúp cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh về rượu bia nắm rõ hơn các chỉ tiêu cần thiết để kiểm nghiệm rượu bia.

Chỉ tiêu

 

 

Cảm quan

 

Trạng thái

Màu sắc

Mùi vị

 

Kim loại nặng

 

 

Arsen (As)

Cadimi (Cd)

Chì (Pb)

Thuỷ ngân (Hg)

Lý hóa

Độ cồn ở 200C

Hàm lượng methanol

Hàm lượng furfural

Hàm lượng andehyd

Hàm lượng rượu bậc cao

Hàm lượng este

Hàm lượng độc tố vi nấm và hàm lượng hóa chất không  mong muốn khác

Aflatoxin B1

 

AflatoxinB1, B2, G1, G2

 

 

Thong ke