Chỉ tiêu kiểm định Nấm Linh Chi

Hiện nay, Nấm linh chi là một trong những sản phẩm được nhiều ngươi tin dùng, chính vì thế nhiều người đã quan tâm đến việc kiểm định tiêu chuẩn chất lượng của Nấm linh chi để tạo thêm niềm tin vững chắc nơi người tiêu dùng.

Dưới đây là bảng chỉ tiêu kiểm định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nấm linh chi mà mỗi  doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần nắm rõ.

STT

 

TÊN CHỈ TIÊU

Chỉ tiêu cảm quan

1

 

Trạng thái

2

 

Màu sắc

3

 

Mùi vị

Chỉ tiêu lý hoá

1

 

Độ ẩm

2

 

Năng lượng

3

 

Hàm lượng cacbohydrat

4

 

Hàm lượng lipid

5

 

Xơ thô

6

 

Hàm lượng polisacharide

7

 

Định tính nấm linh chi

8

 

Hàm lượng chất tan trong nước

Chỉ tiêu vi sinh vật

1

 

TSVSVHK

2

 

Coliforms

3

 

E.coli

4

 

Cl. perfringens

5

 

B.cereus

6

 

TSBTNM-M

Chỉ tiêu kim loại nặng

1

 

Cadimi (Cd)

2

 

Chì (Pb)

3

 

Thuỷ ngân

Hàm lượng độc tố vi nấm và hàm lượng hoá chất không mong muốn khác

1

 

Aflatoxin B1

2

 

AflatoxinB1, B2, G1, G2

 

Thong ke