Chỉ tiêu kiểm định chất lượng sản phẩm rau củ quả

Phần lớn người dân hiện nay không thể đạt được đủ lượng rau quả trên và bữa ăn không đảm bảo đầy đủ màu sắc rau củ. Mà nguyên nhân là do những nỗi lo về rau quả kém tươi hoặc không đảm bảo chất lượng. Do đó các nhà sản xuất và kinh doanh đều quan tâm đến việc kiểm định các chỉ tiêu về tiêu chuẩn chất lượng do quy định của nhà nước ban hành trước khi đưa ra thị trường.

Dưới đây là bảng chỉ tiêu về kiểm định tiêu chuẩn chất lượng rau, củ, quả mà khi sản phẩm rau, củ, quả đưa ra thị trường đều phải tiến hành kiểm nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu.

                Sản phẩm

Chỉ tiêu

 

 

Rau, củ, quả

 

 

 

 

 

Cảm quan

 

Trạng thái

 

 

 

Màu sắc

 

 

 

Mùi vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý hóa

 

Độ ẩm

 

 

 

Sơ khô

 

 

Hàm lượng tro tổng

 

 

 

Năng lượng

 

 

 

 

 

 

Hàm lượng cacbohydrat

 

 

 

 

 

 

 

Kim loại nặng

 

Arsen (As)

 

 

 

 

 

Chì (Pb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sinh vật

 

TSVSVHK

 

 

 

Coliforms

 

 

 

E.coli

 

 

 

Cl. Perfringens

 

 

 

Salmonalla

 

 

 

 

 

Hàm lượng độc tố vi nấm và hàm lượng hóa chất không mong muốn khác

 

Aflatoxin B1

 

 

 

 

AflatoxinB1, B2, G1, G2

 

 

Patulin

 

 

Thong ke