Chỉ tiêu kiểm định chất lượng cho cà phê

Cà phê là một loại thức uống màu đen có chứa chất caffein và được sử dụng rộng rãi, được sản xuất từ những hạt cà phê được rang lên, từ cây cà phê. Cà phê trở thành thức uống quen thuộc của người dân Việt, vì thế để tạo nâng cao uy tín nơi người tiêu dùng Việt các nhà sản xuất Cà phê đều tiến hành kiểm định chất lượng cà phê trước khi đưa ra thị trường thông qua Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.

Kiểm đinh Cà phê gồm những chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu

Cà phê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm quan

 

Độ mịn

 

 

Trạng thái

 

Màu sắc

 

 

Mùi vị

 

Tạp chất thấy bằng mắt thường

 

Mảnh vỡ

 

Hạt bị lỗi

 

Hạt tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa lý

 

Độ ẩm

 

Cafein

 

Các hợp chất tan trong nước

 

Protein thô

 

Cacbohydrate

 

Béo tổng

 

Xơ dinh dưỡng

 

Xơ thô

 

Tro tổng

 

Tro không tan trong HCL

 

 

 

 

Độc tố nấm mốc

 

Aflatoxin tổng

 

Aflatoxin/chất

 

Ocharatoxin A

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sinh

 

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

 

Coliforms

 

E.coli

 

Staphylococcus aureus

 

Salmonella

 

Tổng số bào tử nấm men mốc

 

Clostridium perfringen

 

Bacillus cereus

 

 

Kim loại và các nguyên tố vi lượng

 

Arsen (As)

 

Cadimi (Cd)

 

Chì (Pb)

 

Thủy ngân (Hg)

 

Đồng (Cu)

 

Kẽm (Zn)

 

 

Thong ke