Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ thời gian bao lâu?

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ tương ứng với chỉ dẫn địa lý. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định. Và chỉ dẫn được bảo hộ thời gian bao lâu, đó là điều mà nhiều người đăng ký chưa biết đến.

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn kể từ ngày cấp bằng.

Để đạt dược chỉ dẫn địa lý trải qua bao nhiêu sự kiểm nghiệm các tính chất có liên quan đến sản phẩm đó.

Ví dụ: như cam Cao Phong: Cam Cao Phong có được các chất lượng khác biệt như vậy là nhờ có các điều kiện đặc thù của khu vực địa lý, Ở đây có hàng chục con suối lớn nhỏ chảy qua, tiềm năng nước ngầm tương đối dồi dào, có thể khai thác ở độ sâu trên dưới 20 m, nước có chất lượng khá tốt. Thành phần cơ giới đất cân đối, không quá chặt, không quá xốp nên tiêu và giữ nước tốt, cụ thể: sét 15 %, limon 23,92% và cát 30,52 %.Ngoài ra còn một số chỉ tiêu khác. Đấy là các chỉ tiêu đạt được giống cam cao phong tốt nhất, mà chỉ có vùng đất cao phong mới có được, nên việc bảo hộ vô thời hạn là hợp lý và mang giá trị sản phẩm cho vùng đất cũng như cho đất nước về nguồn sản phẩm phong phú đa dạng.

Thong ke