CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÓ ĐƯỢC XEM NHƯ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THÔNG THƯỜNG TẠI HOA KỲ HAY KHÔNG?

Hoa Kỳ, còn gọi là Mỹ, tên gọi đầy đủ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hoặc Hợp chúng quốc Mỹ, là một cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. Đây là một cường quốc lớn mạnh của thế giới, được ví như ông chủ về nền kinh tế của thế giới.

Vậy khi đăng ký một chỉ dẫn địa lý thì có được xem như đăng ký bảo hộ một nhãn hiệu hay không.

 Theo Hệ thống luật Hoa Kỳ, một chỉ dẫn địa lý cũng có thể được bảo hộ như một nhãn hiệu thông thường. Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ quy định một tên địa danh hay một dấu hiệu mang tính địa lý thì không được chấp nhận bảo hộ làm nhãn hiệu nếu chúng mang tính mô tả về vùng địa lý hoặc làm hiểu sai lệch về xuất xứ của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tuy nhiên, nếu một dấu hiệu địa lý được sử dụng để chỉ nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ và sau một quá trình thời gian người tiêu dùng bắt đầu ghi nhận nó như một dấu hiệu phân biệt một công ty hoặc một nhà sản xuất cụ thể hoặc một nhóm các nhà sản xuất cụ thể, thì dấu hiệu địa lý đó không chỉ mang ý nghĩa nơi khởi nguồn của hàng hóa, dịch vụ mà còn chỉ “nguồn gốc thương mại” của hàng hóa, dịch vụ đó. Như vậy, dấu hiệu đã có được “ý nghĩa thứ hai” (secondary meaning) hoặc đã “đạt được khả năng phân biệt” và do đó có thể chấp nhận được đăng ký là nhãn hiệu.

Nhờ đặc điểm đó của luật nhãn hiệu Hoa Kỳ mà một chỉ dẫn địa lý cũng có thể được bảo hộ như một nhãn hiệu thông thường hoặc nhãn hiệu tập thể. Có rất nhiều dấu hiệu đáp ứng tiêu chuẩn về chỉ dẫn địa lý theo TRIPS đã được bảo hộ là nhãn hiệu thông thường tại Hoa Kỳ trong nhiều năm qua.

Do vậy việc đăng ký chỉ dẫn địa lý ở đây vẫn được bảo hộ như nhãn hiệu thông thường. Đại diện HAIHAN-IP chúng tôi rất hoan nghênh khách hàng khi liên hệ và quan tâm tới vấn đế này.

Thong ke