Cấu tạo của một nhãn hiệu thông thường là sự kết hợp của các yếu tố như thế nào?

"Nhãn hiệu" là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Nhãn hiệu là sự kết hợp các yếu tố sau:

- Từ ngữ: nhóm này bao gồm tên công ty, họ, tên, tên riêng và từ ngữ bất kỳ nào khác hoặc tập hợp các từ ngữ dù được sáng tạo ra hay không và các khẩu hiệu.

- Ký tự và con số: một hoặc nhiều ký tự hoặc nhiều số hoặc sự kết hợp bất kỳ của các ký tự và số.

- Hình họa: nhóm này bao gồm các hình hoa tưởng tượng, các hình vẽ, biểu tượng và cả sự thể hiện hai chiều của hàng hóa hoặc bao bì.

- Sự kết hợp bất kỳ các dầu hiệu nêu trên bao gồm cả logo và nhãn sản phẩm.

- Nhãn hiệu màu: nhóm này bao gồm các từ ngữ, hình hoa và sự kết hợp bất kỳ các dấu hiệu đó bằng màu sắc, cũng như việc kết hợp màu sắc.

- Dấu hiệu ba chiều: loại điển hình của các dấu hiệu ba chiều hình dáng của hàng hóa hoặc bao bì của chúng. Một số nước cho phép đăng ký nhãn hiệu ba chiều, yêu cầu người nộp đơn nộp cả sự thể hiện hai chiều của dấu hiệu ba chiều. Và cũng có một số nước loại trừ việc đăng ký nhãn hiệu ba chiều là hình dáng tự nhiên của hàng hóa hoặc chức năng của hàng hóa mà theo đó hình dáng của hàng hóa tạo ra giá trị quan trọng của hàng hóa.

- Dấu hiệu có thể nghe thấy được: với điều kiện các dấu hiệu này được đăng ký hoặc là thông qua các nốt nhạc hoặc thông qua bản mô tả ( ví dụ: tiếng của động vật). Một số nước cho phép đăng ký nhãn hiệu âm thanh. Khi âm thanh được thu âm vào băng catxet và nộp cho Cục SHTT để đăng ký.

- Nhãn hiệu có thể ngửi được ( nhãn hiệu mùi): có các tiêu chuẩn về mùi thơm  (ví dụ: “ mùi của cỏ mới cắt” dùng cho bóng tennis).

- Các dấu hiệu vô hình khác: ví dụ về các dấu hiệu này là các dấu hiệu được cảm nhận bằng xúc giác.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke