Cần làm gì khi có thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu?

Chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện việc nộp đơn đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ trải qua hai giai đoạn, giai đoạn thẩm định hình thức và giai đoạn thẩm định về nội dung.

Trong giai đoạn thẩm định hình thức, đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định viên xem xét đơn có đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức hay không. Nếu đơn đăng ký hợp lệ đáp ứng được các yêu cầu về hình thức của đơn thì đơn sẽ bước vào giai đoạn nội dung,

Trong giai đoạn thẩm định nội dung, thẩm định viên sẽ đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Trong giai đoạn thẩm định nội dung này, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nhận được một trong hai thông báo sau:

+ Thông báo cấp văn bằng bảo hộ nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ

+ Hoặc Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

Chủ sở hữu nhãn hiệu nhận được Thông báo cấp văn bằng bảo hộ, trong vòng 01 tháng, người nộp đơn nên tiến hành đóng lệ phí cấp văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Quá thời hạn nêu trên, nếu không chứng minh được lý do xác định, nhãn hiệu có thể bị từ chối cấp văn bằng do quá thời hạn nộp phí.

Trong trường hợp người nộp đơn nhận được Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu, người nộp đơn cần nghiên cứu kỹ nội dung của Thông báo xem có căn cứ pháp lý đầy đủ hay không? Lập luận có xác đáng hay không.

Nếu người nộp đơn không đồng ý với quan điểm của Cục sở hữu trí tuệ, trong vòng 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo (thời hạn này có thể gia hạn thêm một lần 2 tháng), người nộp đơn có thể làm Công văn trả lời Thông báo nêu trên trong đó nêu ra các quan điểm của mình cũng như bổ sung thêm các tài liệu để chứng minh, bảo vệ quan điểm của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Sau khi nhận được Công văn trả lời, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ xem xét các ý kiến và lập luận, nếu thấy các ý kiến là hợp lý, Cục có thể chấp thuận và đồng ý cấp , người nộp đơn sẽ tiến hành nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ và phí đăng bạ.

Ngược lại, Cục Sở hữu Trí tuệ cũng có thể giữ nguyên quan điểm của mình khi thấy lập luận của người nộp đơn đưa ra không xác đáng và không có cơ sở pháp lý. Trong trường hợp này, Cục SHTT sẽ ra Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Việc trả lời thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ của chủ sở hữu nhãn hiệu không phải là một vấn đề dễ, vì vậy chủ sở hữu khi nhận được thông báo từ chối nên liên hệ đến các đại diện sở hữu trí tuệ như HAIHAN-IP để được tư vấn cặn kẽ các vấn đề liên quan đến việc từ chối văn bằng bảo hộ.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke