Cần bao nhiêu thời gian để đăng ký một nhãn hiệu?

Cần bao nhiêu thời gian để đăng ký một nhãn hiệu?

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu sẽ khác nhau ở từng quốc gia, thường dao động từ 3 tháng đến 2 năm, phụ thuộc vào, ngoài yếu tố khác, việc cơ quan đăng ký nhãn hiệu có tiến hành có tiến hành xét nghiệm nội dung không, phải đảm bảo rằng bạn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải kịp thời sao cho việc đăng ký nhãn hiệu được sử dụng cho mục đích quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm liên quan.

Chi phí liên quan đến việc thiết kế, bảo hộ và sử dụng nhãn hiệu?

Điều quan trọng cần lưu ý và lập dự toán hợp lý cho các chi phí liên quan đến thiết kế và đăng ký nhãn hiệu:

- Chi phí cho việc thiết kế logo hoặc từ ngữ được sử dụng làm nhãn hiệu bởi vì các công ty thường thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện những việc này.

- Chi phí cho việc tiến hành tra cứu nhãn hiệu

- Các chi phí liên quan đến quy trình nghiên cứu thường khác nhau ở từng quốc gia và phụ thuộc vào số nhóm sản phẩm hoặc nhóm nhãn hiệu. Cục đăng ký nhãn hiệu sẽ cung cấp cho bạn bản kê chi tiết các chi phí liên quan đến việc đăng ký tại quốc gia đó.

- Các công ty sử dụng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện việc đăng ký sẽ chịu các chi phí bổ sung nhưng sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian đăng ký hơn.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke