Các nước thành viên của thỏa ước Madrid gồm những quốc gia nào?

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia trong việc đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, hệ thống quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá nhiều tại các nước trên trên thế giới. Trong hệ thống Madrid có nhiều các quốc gia là thành viên của Thỏa ước và Nghị định Madrid và Việt Nam cũng là thành viên tham gia của hai văn kiện đó.Ngày 8/3/1949 Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Thỏa ước Madrid. Thỏa ước Madrid gồm có 56 thành viên tính đến 15/07/2009 bao gồm các thành viên sau:

An-giê-ri; A-dec-bai-dan; Bô-xni-a và Hec-ze-gô-vi-na; Ai Cập; Ka-dắc-xtan; Li-bê-ri-a; Xan Ma-ri-nô; Xu-đăng; Ta-gi-ki-xtan; U-dơ-bê-ki-xtan;An-ba-ni; Ac-mê-ni-a; Áo; Bê-la-rút; Bỉ; Bu-tan; Bun-ga-ri; Trung Quốc; Crô-a-xia; Cuba; Síp; Cộng hoà Séc; Cộng hoà DCND Triều Tiên; Pháp; Đức; Hung-ga-ri; I-ran; Ita-li-a (Ý); Kê-ni-a; Kiếc-gi-xtan; Lat-vi-a; Lơ-xô-tô; Lic-ten-tai; Luych-xăm-bua; Mô-na-cô; Mông Cổ; Ma-rốc; Mô-dam-bic; Na-mi-bi-a; Hà Lan; Ba Lan; Bồ Đào Nha; Cộng hoà Môn-đô-va; Ru-ma-ni; Liên bang Nga; Xéc-bi và Mông-tê-nê-grô; Si-e-ra Lê-ôn; Xlô-va-ki-a; Xlô-ven-nhi-a; Tây Ban Nha; Xoa-di-lân; Thuỵ Sỹ; Cộng hoà A rập Xi-ri; Cộng hoà Ma-xê-đô-nia Nam Tư cũ; U-krai-na; Việt Nam.

Lưu ý:

Thành viên của thỏa ước không là thành viên của nghị định thư Madrid gồm 3 nước sau:

   + Algeria, kazakhstan và tajikistan

_________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke