Các lý do chính để từ chối một nhãn hiệu là gì?

Khi lựa chọn một nhãn hiệu cần tìm hiểu, cần tìm hiểu loại dấu hiệu nào thường không được chấp nhận bảo hộ. Các đơn đăng ký nhãn hiệu thường bị từ chối dựa trên các lý do thường được gọi là “cơ sở tuyệt đối” trong các trường hợp sau:

Tên gọi chung: Chẳng hạn, nếu công ty của bạn chuẩn bị đăng ký nhãn hiệu “ghế tựa” cho sản phẩm ghế tựa, nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối với lý do “ghế tựa” là tên gọi chung cho sản phẩm.

Thuật ngữ mang tính mô tả: Đó là những từ thường được dùng trong thương mại để mô tả sản phẩm nhất định, chẳng hạn “ngọt” có khả năng bị từ chối khi dùng cho tiếp thị sản phẩm kẹo sôcôla vì bị xem là mang tính mô tả. Trên thực tế sẽ không công bằng khi cho phép một nhà sản xuất sôcôla duy nhất độc quyền sử dụng từ “ngọt” để tiếp thị sản phẩm này. Tương tự các thuật ngữ mô tả chất lượng hoặc bình phẩm như “nhanh”, “tốt nhất”, “rẻ” hoặc “đổi mới” có thể bị từ chối bởi lý do tương tự, ngoại trừ các thuật ngữ này là một phần của nhãn hiệu có khả năng phân biệt, trong trường hợp đó có thể cần phủ nhận rằng phần cụ thể đó của nhãn hiệu không yêu cầu bảo hộ độc quyền.

Nhãn hiệu mang tính lừa dối: Đây là nhãn hiệu có thể lừa dối và gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Chẳng hạn, việc đưa ra thị trường bơ thực phẩm dưới nhãn hiệu miêu tả con bò cái có thể bị từ chối bởi vì điều đó có thể bị coi là gây nhầm lẫn với người tiêu dùng, những người có khả năng liên hệ nhãn hiệu đó với các sản phẩm từ sữa.

Nhãn hiệu bị coi là trái với trật tự đạo đức xã hội: Các từ hoặc sự minh họa bằng hình ảnh bị coi là vi phạm các chuẩn mực đạo đức và tôn giáo được xã hội chấp nhận thường không được đăng ký như các nhãn hiệu.

Quốc kỳ, huy hiệu, các dấu hiệu chính thức và biểu tượng của các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế đã được thông báo cho văn phòng quốc tế của WIPO thường không được bảo hộ.

Đơn đăng ký bảo hộ bị từ chối dựa trên “cơ sở tương đối” khi nhãn hiệu đó xung đột với quyền đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ. Hai nhãn hiệu giống nhau cho cùng một loại sản phẩm có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Một số cơ quan đăng ký nhãn hiệu kiểm tra khả năng xung đột với các nhãn hiệu đang tồn tại, bao gồm cả nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký như là một công đoạn thường xuyên của quy trình đăng ký trong khi nhiều nước chỉ làm như thế khi nhãn hiệu đó bị bên thứ ba phản đối sau khi nhãn hiệu đó được công bố. Trong cả hai trường hợp nhãn hiệu đó bị coi là giống hoặc tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đang được bảo hộ của sản phẩm giống hoặc tương tự gây nhầm lẫn nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối hoặc hủy bỏ.

Bởi vậy nên tránh sử dụng các nhãn hiệu có nguy cơ bị coi là tương tự hoặc giống gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke