【Hỏi Đáp】Cá nhân có được quyền đăng ký nhãn hiệu hay không?

Cá Nhân Có Được Quyền Đăng Ký Nhãn Hiệu Không?

Đối với thị trường hiện nay con người không ngừng phát triển và vươn lên, không chỉ mang tầm cỡ trong nước mà nhu cầu muốn vươn xa ra ngoài thế giới khắp năm châu bốn biển. Để phát triển được các tiềm năng về giá trị hàng hóa cũng như các dịch vụ được mọi người biết đến rộng rãi hơn thì mỗi  nhânhay doanh nghiệp lớn đều phải hợp pháp hóa các giấy tờ thủ tục  đăng ký nhãn hiệu, điều đó chính là bước đệm đặt chân hay nền tảng sang một thị trường rộng lớn khác trên thế giới.

Câu hỏi: Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu?

Trả lời: Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đều có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa dịch vụ của mình.

     - Các chủ thể sản xuất có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm do mình sản xuất

     - Các chủ thể kinh doanh dịch vụ có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ do mình cung cấp

Các chủ thể kinh doanh thương mại hàng hóa có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa mà mình buôn bán, với điều kiện người sản xuất không sử dụng và không phản đối việc sử dụng nhãn hiệu đó.

Tổ chức tập thể của các chủ thể kinh doanh có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể cho hàng hóa, dịch vụ của các thành viên

Tổ chức có chức năng kiêm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

>> Để biết thêm thông tin chi tiết về nhãn hiệu sản phẩm anh chị xem tại đây: Phân loại nhóm hàng hóa/ dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu

Việc đăng ký nhãn hiệu sẽ mang lại cho khách hàng những lợi ích sau:

     - Được độc quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

     - Được yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành biện pháp hành chính hoăc hình sự đối với cá nhân/tổ chức có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký.

     - Cho phép cá nhân/tổ chức khác có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu và phải trả phí sử dụng nhãn hiệu.

     - Tạo được sự tin tưởng của khác hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

     - Tạo được lợi thế cạnh tranh với các nhãn hiệu khác cùng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Với những gì đã trình bày ở trên cho thấy việc đăng ký nhãn hiệu cá nhân hay tập thể, các doanh nghiệp lớn là rất quan trọng và cần thiết để mọi người bảo vệ được tài sản trí tuệ của mình.

Theo Điều 87. Quyền đăng ký nhãn hiệu

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điềukiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó............"

Vì vậy, cá nhân hay tổ chức hoàn toàn có quyền đăng ký nhãn hiệu đối với hàng hoá/dịch vụ do mình cung cấp, hoặc do người khác sản xuất (với điều kiện bên trực tiếp sản xuất không phản đối việc đăng ký này). 

Lưu ý: Theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ, cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài không được trực tiếp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan chức năng mà bắt buộc phải thông qua Công ty tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm: Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Có Lợi Ích Gì?

Thong ke