Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp được lập như thế nào?

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp là một tài liệu không thể thiếu trong quá trình làm hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại cơ quan nhà nước. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp giúp bộc lộ nội dung kiểu dáng và phạm vi bảo hộ. Trước khi tiến hành viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn cần tìm hiểu xem mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm những nội dung nào, các yêu cầu trong việc viết mô tả kiểu dáng công nghiệp, để bản mô tả của người nộp đơn có thể đáp ứng theo quy định của luật sở hữu công nghiệp.

Phần mô tả thuộc bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải bộc lộ hoàn toàn bản chất kiểu dáng được đăng ký. Trong phần mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp.

 + Tên kiểu dáng công nghiệp

Tên kiểu dáng công nghiệp phải thể hiện vắn tắt đối tượng hoặc các đối tượng được đăng ký được gọi tắt là đối tượng, chức năng và lĩnh vực kỹ thuật và bản chất của đối tượng đó phải phù hợp với bản chất của kiểu dáng công nghiệp như được thể hiện chi tiêt ở  bản mô tả. Tên kiểu dáng công nghiệp phải ngắn gọn và không được mang tính khuếch trương hoặc quảng cáo.

 + Lĩnh vực sử dụng sáng chế

 Lĩnh vực sử dụng phải chỉ ra được lĩnh vực trong đó kiểu dáng công nghiệpđược sử dụng hoặc liên quan, trong đó nêu rõ mục đích sử dụng của sản phẩm đó.

+ Các kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất

  Nêu rõ kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất cùng loại sản phẩm nêu trong đơn, đã được biết đến rộng rãi trướ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, trong đó phải chỉ ra nguồn thông tin bộc lộ công khai kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất.

+ Liệt kê ảnh chụp, bản vẽ.

  Liệt kê lần lượt các ảnh chụp, hình vẽ, phối cảnh ba chiều, hình chiếu mặt cắt của kiểu dáng công nghiệp phù hợp với số thứ tự được ghi của ảnh chụp bản vẽ.

+ Mô tả kiểu dáng công nghiệp

  - Bộc lộ hoàn toàn bản chất của kiểu dáng công nghiệp, phải nêu đầy đủ các đặc điểm tạo dáng bản chất của kiểu dáng công nghiệp, chỉ ra các đặc điểm tạo dáng mới khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự.

  - Các đặc điểm tạo dáng kiểu dáng công nghiệp phải được trình bày theo thứ tự: các đặc điểm hình khối, hình vẽ, đường nét... tương quan giữa các đặc điểm hình khối hoặc đường nét, các đặc điểm màu sắc.

  - Đối với các sản phẩm có trạng thái sử dụng khác nhau thì phải mô tả trạng thái đó.

  - Nếu kiểu dáng công nghiệp nhiều phương án thì phải chỉ ra các đặc điểm khác biệt của các phương án còn lại so với phương án đầu tiên nêu trong đơn.

  - Nếu kiểu dáng là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phải mô tả từng sản phẩm thuộc bộ sản phẩm đó.

+ Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Phải liệt kê các đặc điểm tạo dáng cần và đủ để xác định kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ và quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.

______________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke