Ai là người có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế? Đăng ký bảo hộ sáng chế được nộp ở đâu?

  Sở hữu trí tuệ đã và đang thực sự trở thành một loại tài sản vô hình, chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng tài sản của các doanh nghiệp. Trong đó,  bằng độc quyền sáng chế có vai trò hết sức quan trọng, là công cụ mạnh để tăng hiệu quả cạnh tranh lành mạnh, thu hút các khoản đầu tư nhân lực, vật lực cả trong nước và nước ngoài. Vậy ai là người có quyền đăng ký sáng chế và đăng ký sáng chế được đăng ký tại cơ quan nào? Các thông tin dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi trên.

+ Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

   - Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình.

   - Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định.

Lưu ý:

  - Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế  được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

  - Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền.

Cơ quan xử lý việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế là cục sở hữu trí tuệ, người nộp đơn có thể nộp trực tiếp tại Cục sở hữu Trí tuệ có địa chỉ tại số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngoài trụ sở chính người nộp đơn có thể nộp đơn tại văn phòng đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.

  - Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

  - Thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: 26 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

_______________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký độc quyền sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke